Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-385 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarno- technicznych w Zbąszynku dla potrzeb Nowy Szpital w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świebodzinie
ul. Młyńska 6, 66- 200 Świebodzin
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w niniejszych Warunkach składać należy w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin , w terminie do dnia 13 maja 2015 r. do godziny 12:00.
Data rozpoczęcia:
2015-05-04
Ogłaszający przetarg:
1. Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, 66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 6, KRS nr 0000289349, NIP 8522521096, REGON 320425542,
2. Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego, zwany dalej również „Organizatorem”.

Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego oraz z oparciu o niniejsze Warunki, zwane w dalszej części „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty:
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
cena całkowita brutto – 100 %.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminie 30 dni od podpisania umowy
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami w związku z toczącym się postępowaniem są:
a) Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista Działu Usług Zewnętrznych Grupy Nowy Szpital , telefon komórkowy: 512 085 568; e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

Zakład Ogólnobudowlany M-R „SYSTEM” Ryszard Wojewódka,

Oś. Kopernika 126,

66-200 Świebodzin

powrót