Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-786 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Dostawa, montaż centrali klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie z niezbędnymi pracami projektowymi”.
Zmiany w przetargu:

  Zmiana nr 1 z dnia 04.03.2019r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 07.03.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą pry ul. Zbożowa 4, 70653 Szczeci, w terminie do dnia 07.03.2019 r. do godziny 12:00

 Zmiana nr 2 z dnia 05.03.2019r.

 Dotychczasowe rozwiązania techniczne układu klimatyzacji Sal Operacyjnych w NS Świebodzin SP. z o.o. określa „INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTALACJI  Klimato-Wentylacji Bloku Operacyjnego Chirurgii”  opracowanie P.P.H.U. "MARKPOL" , autor: Jarogniew Dycfeld, Poznań czerwiec 1999 r.

 

   Zmiana nr 3 z dnia 06.03.2019r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 11.03.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą pry ul. Zbożowa 4, 70653 Szczeci, w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 12:00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godziny: 12:00.
Data rozpoczęcia:
2019-02-20
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następującym terminie:
10 tygodni od daty podpisania Umowy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 058 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; 501-542-456
e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500 178 109; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót